stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Tips till dig som trafikerar Europas vintervägar

2015-11-24

Årets påminnelse om vilka regler som gäller på vintervägarna i Europa är här. Få länder har bestämmelser om obligatoriska vinterdäck som i Sverige, men däremot finns det andra viktiga regler att komma ihåg.

De europeiska nätverket för gränsöverskridande konsumentfrågor – ECC-nätverket – har sammanställt de vägregler som träder in under vintermånaderna i respektive land. Listorna nedan gäller EU-länderna samt Norge och Island.

Vinterdäck är obligatoriska enligt lag:

 • Estland
 • Finland
 • Lettland
 • Slovenien

Vinterdäck är obligatoriska om vädret kräver det:

 • Kroatien
 • Luxemburg
 • Norge
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Österrike

Vinterdäck är obligatoriska där det finns en särskild vägskylt:

 • Frankrike
 • Italien
 • Spanien

Vinterdäck är inte obligatoriskt:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Grekland
 • Holland
 • Island
 • Irland
 • Litauen
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Storbritannien
 • Ungern 

Ytterligare regler kan tillkomma. En fullständig specifikation över varje lands vinterdäcksregler finns i rapporten Winter tires within Europe, in Iceland and Norway.