Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Ny dom gynnar försenade flygresenärer

2015-09-17

Flygbolag som ställer in eller försenar en flight på grund av oförutsedda tekniska problem, kan ändå ha skyldighet att kompensera passagerarna enligt EU-domstolen.

EU-domstolen har i en ny dom förtydligat innebörden av extraordinära omständigheter vid inställt eller försenat flyg, vilket innebär att tekniska fel på flygplan nästan aldrig är att anse som extraordinära omständigheter.

Detta betyder att en flight som ställs in på grund av oförutsedda tekniska omständigheter, kan göra flygbolaget kompensationsskyldigt gentemot passagerarna. Domen kom efter att en holländsk passagerare blev 29 timmar försenad på en KLM-flygning mellan Ecuador och Amsterdam.

Ersättningen varierar

Trots den nya domen räknas fortfarande tekniska problem orsakade av dolda fabrikationsfel, eller om flygsäkerheten är hotad till följd av ett terrorhot eller sabotage, som extraordinära omständigheter vilket inte ger rätt till kompensation vid en inställd eller försenad flygning.

EU-reglerna innebär att flygpassagerare som drabbats av förseningar på minst tre timmar ska kompenseras med mellan 250 och 600 euro. Hur stor ersättning som blir aktuell beror på flygningens avstånd.