Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Piratkopiorna flödar – även i julhandeln

2015-12-14

Svenskarna köper piratkopierade prylar för drygt sju miljarder per år, visar en färsk rapport från PRV. Den ökade e-handeln, särskilt i juletider, är en bidragande orsak till den höga siffran.

Patent- och registreringsverket, PRV samarbetar med Tullverket, Polismyndigheten, Läkemedelsverket, Åklagarmyndigheten Konsumentverket/Konsument Europa för att informera allmänheten om riskerna och konsekvenserna av att man köper och säljer piratkopierade varor. 

Organiserad kriminalitet ligger oftast bakom handeln och tillverkningen av piratkopierade kläder, leksaker och kosmetik, enligt PRV:s rapport. Den bakomliggande anledningen till det låga priset är ofta barnarbete under undermåliga förhållanden liksom att materialen inte är av samma säkerhet och kvalité som originalet. 

Var uppmärksam när du handlar på nätet

Det är inte så vanligt att hitta kopior i etablerade butiker, de allra flesta piratkopiorna hittar man på nätet idag. Det faktum att allt fler köper varor direkt på nätet – även julklapparna – gör att den illegala handeln med kopierade och plagierade produkter kan fortsätta växa. 

– Vi har märkt att klagomål gällande piratkopierade produkter har ökat de senaste åren. Särskilt gäller det att se upp om man handlar via utländska sajter. När det gäller piratkopior finns det ingen som ansvarar för att varorna är säkra eller tillverkade på rätt sätt, säger Jolanda Girzl, enhetschef på Konsument Europa.

Så undviker du att köpa en kopia:

  • Titta på priset – är det orimligt lågt är det dags att bli vaksam.
  • Undersök vem som ligger bakom webbplatsen innan du handlar på nätet; det bör finnas en villkorssida med kontaktuppgifter och det ska framgå vem som ligger bakom sidan.
  • Handla av en auktoriserad återförsäljare.