stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Skärpta säkerhetskontroller för flygresenärer

2015-08-18

Nu har det införts kompletterande säkerhetsåtgärder för kontroll av flygplanspassagerare inom Sverige och övriga EU. De nya reglerna gäller fram till februari 2017.

Det var den 1 mars i år som nya rutiner för säkerhetskontroll av handbagage infördes. Detta för att kunna upptäcka eventuella spår av explosiva ämnen med hjälp av ETD-utrustning (Explosive Trace Detection). Nu skärps de nya säkerhetsåtgärderna ytterligare. 

Från och med mitten av augusti och fram till februari 2017 kommer säkerhetskontrollen även innebär att flygpassagerare, inom Sverige och EU, kommer att kontrolleras. ETD-kontrollen kommer att ske slumpvis och gäller då både passagerare och tillhörande bagage. 

Hur går kontrollen till?

Strykprov tas från kläder, skor eller handbagage och sedan analyseras detta. Kontrollen tar några minuter att genomföra och skadar inte kläderna, skorna eller bagaget. 

Vad händer om kontrollen ger utslag?

Om kontrollen inte utslag är det fritt fram för resenären att omgående gå vidare. Skulle utrustningen ge utslag kommer ytterligare kontroller att genomföras. Reglerna för ETD grundar sig i de gemensamma EU-förordningskraven och omfattar alla flygplatser inom EU.

Läs mer hos Transportstyrelsen, som är den ansvariga myndigheten i Sverige.