Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

KO stämmer flygbolaget Norwegian

2015-07-15

Konsumentombudsmannen anser att Norwegian allvarligt brister i sin information till flygpassagerarna på flera punkter och har därför lämnat in en stämningsansökan mot bolaget.

Flygpassagerare har rätt att få tydlig information om sina rättigheter när flyget blir försenat eller inställt. Rättigheterna handlar både om ekonomisk kompensation, som varierar mellan 250 och 600 euro per person, och ombokning till nästa flyg eller pengarna tillbaka beroende på omständigheterna och vad man själv föredrar.

Det finns också vägledande domar i EU-domstolen som säger att om ett flyg är mer än tre timmar försenat ska det ge samma rätt till kompensation som vid inställt flyg.

Begär en halv miljon kronor i vite

Konsumentverket påpekade detta redan 2013 vilket ledde till att Norwegian åtog sig att informera om passagerares rättigheter, men problemen finns kvar. Nu begär KO att Stockholms tingsrätt ska döma företaget att betala en halv miljon kronor i vite.

Läs mer om dina rättigheter som passagerare