stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Frågor och svar om inställda flyg

2015-03-04

Flygbolaget Norwegian trappade upp sin strejk på onsdagen, och ställde in samtliga flygningar inom och mellan de skandinaviska länderna. Här får du som drabbad svar på de vanligaste frågorna.

FRÅGA: Jag är fast utomlands eftersom min flygning ställts in på grund av strejken. Hur ska jag göra för att ta mig hem?

SVAR: Flygbolagen har en skyldighet att omboka dig till din destination. Ombokningen ska ske under likvärdiga transportvillkor.

FRÅGA: Flygbolaget har inte erbjudit mig någon ombokning. Kan jag boka om själv?

SVAR: Flygbolaget har en skyldighet att boka om dig. Om bolaget inte uppfyller den skyldigheten kan du få ersättning för att du på egen hand tvingats boka en hemresa. Tänk på att först prata med flygbolaget innan du på egen hand bokar en resa.

FRÅGA: Mitt flyg är inställt och flygbolaget säger att jag får ordna hotell och mat på egen hand och att jag ska få ersättning i efterhand. Är det okej?

SVAR: Flygbolaget har en skyldighet att erbjuda passagerare mat och dryck och hotell i proportion till väntetiden. Det finns inga tidsgränser eller andra undantag. Huvudregeln är alltså att bolaget ska betala. Om bolaget inte gör det följer bolaget inte reglerna och blir därför skadeståndsskyldiga mot passagerarna. Tänk på att spara kvitton för dina eventuella utlägg.

FRÅGA: Har jag rätt till kompensation för att min flygning blivit inställd eller försenad?

SVAR: Enligt huvudregeln har passagerare alltid rätt till kompensation om deras flygning ställs in. Men det finns ett undantag. Flygbolaget behöver inte betala kompensation när en inställd flygning beror på extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtogs. Strejk kan vara en extraordinär omständighet, men det är viktigt att komma ihåg att bolaget även måste vidta alla rimliga åtgärder för att undvika den inställda flygningen. En bedömning görs i varje enskilt fall och det är upp till flygbolaget att bevisa att undantaget gäller. En rimlig åtgärd att vidta enligt praxis från Allmänna reklamationsnämnden är att flygbolaget ombokar dig, och då även till andra flygbolag än det egna. En bedömning görs i varje enskilt fall. 

FRÅGA: Jag har avbokat min flygresa, men hade redan betalat för hotell på resmålet. Kan jag få ersättning för hotellkostnaden?

SVAR: Enligt huvudregeln kan du få rätt till ersättning, men det finns ett undantag.

Undantaget är om det varit omöjligt för flygbolaget vidta åtgärder för att undvika skadorna. En bedömning görs i varje enskilt fall.

FRÅGA: Jag har fått kostnader på grund av att min flygning ställdes in, exempelvis missad arbetsinkomst, missad hotellnatt eller missad anslutning till flyget. Har jag rätt till ersättning?

SVAR: Enligt huvudregeln kan du få rätt till ersättning, men det finns ett undantag.

Undantaget är om det varit omöjligt för flygbolaget vidta åtgärder för att undvika skadorna. En bedömning görs i varje enskilt fall.

FRÅGA: Hur ska jag komma ihåg allt?

Flygbolaget har skyldighet att ge dig information om dina rättigheter. Om du inte redan har fått information, fråga efter din kopia där rättigheterna står nedskrivna på flygplatsen.