Europa runt ­­– med en biljett

2015-08-14

EU vill förenkla resandet. Nu presenteras en ny vision där man ska kunna resa Europa runt med en biljett.

Att boka kombinationsresor, med flyg-, tåg och bussanslutningar, inom EU kan ofta vara en krånglig upplevelse med bristfällig information. Det är något som EU-parlamentet har tagit fasta på och nu vill förändra genom en antagen resolution.

Förenklat resande

Visionen med satsningen är att resenärer ska kunna resa runt Europa med enbart en biljett – oavsett hur många transportsätt och anslutningar en resa består av. Som ett led i detta vill nu EU att transportbranschen utvecklas så att resenärer kan göra bokningar i moderna biljettsystem som är anpassade för kombinerade transportmedel.

Bland annat betonas det att en öppen prisinformation ska råda. Parlamentet understryker att boknings- och betalningssystem tydligt bör ange det totala biljettpriset för en vald resa, inklusive obligatoriska poster som skatter och avgifter.

Förslaget till resolutionen finner du i helhet här