stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor

2014-12-02

I förra veckan klubbades flera nya lagförslag och regeländringar av riksdagen. Beslutet om enklare prissättning vid taxiresor är bland dem, vilket kommer gynna konsumenter generellt och turister speciellt.

I dag kan det vara svårt för konsumenter att förstå den information om taxan som står på taxibilen, och det finns också problem med överpriser. Turister verkar vara extra utsatta, och då och då dyker det upp historier om Sverigebesökare som blivit lurade på taxinotan.

På regeringens förslag har riksdagen beslutat att från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställning av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Detta gäller om man beställer resan av ett taxibolag som använder sig av ett jämförelsepris över 500 kronor. Passageraren ska också få ett bevis om prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som också ska sparas av taxiföraren och taxibolaget.

Svenska regler anpassas till EU:s lagvalsregler

I samband med att de nya taxireglerna fastställdes tog även riksdagen beslut i en rad andra ärenden. Något av det viktigaste var att man bestämde att svenska regler ska anpassas till EU:s lagvalsregler. 

Lagvalsreglerna handlar om att EU har bestämmelser om vilket lands lagar som ska gälla vid olika gränsöverskridande tvister, så kallade lagvalsregler. Rom I-förordningen gäller tvister kring avtal och Rom II-förordningen gäller tvister som inte har sin grund i avtal, till exempel om skadestånd. Båda förordningarna gäller privaträtt.

Nu ska vissa lagändringar göras för att anpassa svenska regler till de båda förordningarna, tills dess att de träder i kraft den 1 mars 2015.