Slovakiskt flygbolag i konkurs

2014-11-05

Företaget Vip Wings, som drev flygbolaget Danube Wings, har försatts i konkurs. Konkursförfarandet har inletts, och drabbade konsumenter uppmanas att inkomma med sina krav så fort som möjligt.

Om man som svensk konsument har drabbats av den slovakiska konkursen har man två val. Det första alternativet är att vända sig till en advokat. Detta är att föredra eftersom ansökningar som skickas in till konkursboet måste vara korrekt ifyllda, och dessutom kommer enbart ansökningar på slovakiska att beaktas. Det slovakiska advokatsamfundet kan vara behjälpliga med att utse en lämplig advokat.

Det andra alternativet för utländska konsumenter är att fylla i en ansökan till konkursboet på egen hand. Ansökningen måste fyllas i ytterst noggrant och på slovakiska, då en ansökan med som är slarvigt eller ofullständigt ifylld kommer att ogiltigförklaras. 

Oavsett sättet man väljer för att framföra sitt krav uppmanas konsumenter att fylla i och bifoga formuläret som finns i högerspalten på sidan. Om man som konsument bor i ett annat land är det även en fördel om man i sin ansökan kan nämna en representant som är bosatt i Slovakien, dit den följande korrespondensen kan skickas.

Ansökan, komplett med bilagor, måste vara inkommen senast den 2 december 2014. Om detta inte skett finns inga andra möjligheter för konsumenten att kräva ersättning. Ansökan måste skickas i två (2) kopior till konkursförvaltaren, samt i en (1) kopia till rätten. 

  • Konkursförvaltarens adress: JUDr. Michal Mišík, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava (e-post: misik@akmisik.sk)
  • Rättens adress: Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

ECC Slovakia uppmanar konsumenter att ta i beaktning om det är värt den tid och de pengar det kommer att kosta att fullfölja sitt krav om ersättning från Danube Wings. Utöver den eventuella kostnaden för en slovakisk advokat, måste man även räkna med kostnader för postgång och eventuellt transportkostnader till möten för fordringsägare.