Rekordår för ECC-nätverket

2014-02-19

ECC-Nätverket (European Consumer Centre Network) hanterade mer än 80 000 ärenden under 2013. Detta motsvarar en ökning med elva procent jämfört med 2012. 

2013 kontaktade 80 272 konsumenter något av de ECC-kontor som finns i EU samt Norge och Island. 32 522 av dessa var klagomål gentemot företag. Antalet klagomål har ökat med nio procent jämfört med 2012.

Rådgivningen från ECC-kontoren bidrog till ett positivt resultat för konsumenterna i två tredjedelar av fallen.

Läs hela pressmeddelandet via länken intill den här sidan.