stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Nätmöbler ett ärende för polisen

2014-10-06

Det webbaserade möbelföretaget Infurn, som efter allt att döma är baserat i Spanien, fortsätter att orsaka problem för kunder över hela Europa. Här följer information från Konsument Europas systerkontor i de länder där Infurn är eller har varit etablerat eller verksamt.

Konsument Europa i Sverige har tagit emot anmälningar gällande möbelföretaget Infurn under en längre tid, och samma sak har skett i en rad andra europeiska länder. I regel har anmälningarna rört sig om försenad eller utebliven leverans, eller att utlovad återbetalning inte skett.

Tyvärr har European Consumer Centre (ECC)-nätverket inga möjligheter att agera i dessa ärenden om företaget inte vill samarbeta, då nätverket inte har några befogenheter vad gäller tillsyn. Vissa åtgärder har ändå gjorts på olika håll runt om i Europa, och här är senaste nytt: 

Inköp gjorda från Storbritannien

  • ECC Storbritannien har inte längre någon möjlighet att hantera Infurn-ärenden, då företaget inte bedriver någon försäljningsverksamhet där. Det finns dock inga noteringar om att företaget är under likvidation eller har gått i konkurs.

Inköp gjorda från Irland

  • ECC Irland rapporterar att de har löst några enstaka ärenden där beställningen hade gjorts från den irländska Infurn-sajten. ECC Irland har ingen övrig information att lämna.

Inköp gjorda från Spanien

  • ECC Spanien informerar om att deras tillsynsmyndigheter inom konsumentområdet har sammanfattat de åtgärder som vidtagits mot INFURN/Livingdesign i Spanien.
  • Konsumentmyndigheternas kontroller, vad gäller de fyra olika Infurn-webbplatserna i Spanien, visar att det inte finns bevis på att det bedrivs någon kommersiell verksamhet på dessa sajter. Det finns heller inga noteringar om att företaget är under likvidation eller har gått i konkurs. Myndigheterna har genomfört intervjuer med anställda hos Infurn och den sista intervjun, som genomförts med en administratör, gav inga resultat. 

Den information som samlats in runt om i Europa har överlämnats till polisen. De polisiära myndigheterna är nu ansvariga för den vidare utredningen, och det är de som kommer ta ställning till huruvida Infurn kan ställas inför rätta för bedrägeri. Om så skulle vara fallet underlättar det möjligheten för konsumenter att begära återbetalning vid köp gjorda med kreditkort som t.ex. VISA eller Mastercard, enligt konsumentkreditlagen.