Nya regler för distanshandel införs idag

2014-06-13

Nu förändras lagstiftningen för distanshandel. Bland annat får konsumenter ångerrätt när de handlar på gator och torg.

I dag, den 13 juni, byter distans- och hemförsäljningslagen namn till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Samtidigt görs också ett antal förändringar av innehållet i lagen som får betydelse för alla konsumenter som handlar på distans, till exempel internet, telefon eller av en försäljare på gatan. Reglerna är gemensamma för hela EU vilket påverkar svenska konsumenter då just distanshandel ofta är gränsöverskridande.

För en svensk konsument innebär det både förbättringar och försämringar av konsumentskyddet. De viktigaste förändringarna handlar om att ångerrätten utvidgas, tidpunkten för när ångerrätten börjar gälla och när en konsument har rätt att ångra sitt köp. De viktigaste förändringarna i korthet:

  • Den nya lagen omfattar även så kallad gatuförsäljning. Det innebär att en konsument nu även har 14 dagars ångerrätt när han eller hon köper något på en gata, ett torg, en badstrand eller liknande. Men för att ångerrätten ska gälla måste det totala priset vara minst 400 kronor.
  • Ångerfristen på 14 dagar börjar nu löpa redan när en konsument får första informationen om den. Tidigare började den löpa när konsumenten fick en skriftlig bekräftelse. I praktiken betyder det att ångerrätten blir kortare och kan även göra att fler konsumenter missar att de överhuvudtaget har ångerrätt.
  • Precis som tidigare har en konsument som köper en vara på distans rätt att undersöka varan. Men enligt de nya reglerna kan konsumenten ångra ett köp även om han eller hon har undersökt och använt varan mer än nödvändigt. Säljaren har då rätt att ta ut ersättning för varans värdeminskning.

EU-kommissionen har publicerat ett pressmeddelande angående detta. Det hittar du intill den här sidan.