Europeiska och internationella konsumentdagar

2014-03-14

I mars infaller både Europeiska konsumentdagen och Världskonsumentdagen. 

Europeiska konsumentdagen är ett initiativ av den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, och äger rum den 14 mars i Thessaloniki . Årets evenemang är inriktat på konsumentskydd och de extra utmaningar som konsumenter står inför sedan den ekonomiska krisen slog till. Mer information, bland annat en agenda för händelsen, kan nås på EESK:s webbplats, se länk intill den här sidan.

Världskonsumentdagen är ett årligt evenemang som anordnas av Consumers International. Syftet är att främja konsumenternas rättigheter runt om i världen, och i år är temat att öka medvetenheten om de frågor som konsumenter möter när det handlar om mobila telefontjänster.

Som en del av kampanjen, har Consumers International sammanställt en agenda för telefonrättigheter.

De fem punkterna på Konsumentagendan syftar till att fånga upp de frågor som mest påverkar konsumenter som använder mobila tjänster:

  1. Ge konsumenterna tillgång till en prisvärd, pålitlig service.
  2. Ge konsumenterna skäliga avtal som förklaras på ett tydlig, komplett och lättillgängligt språk.
  3. Ge konsumenterna en rättvis och transparent fakturering.
  4. Ge konsumenterna trygghet och makt över sin egen information.
  5. Lyssna och svara på klagomål från konsumenter.

Agendan kan nås via länken intill den här sidan. Du kan läsa mer om de olika händelserna som markerar dagen över hela världen på Consumers International's webbplats, se länk intill sidan.