Europadagen 9 maj

2014-05-09

Den 9 maj 1950 anses vara den dag då den europeiska integrationen inleddes. Frankrikes utrikesminister Robert Schuman presenterade då ett förslag om att skapa en kol- och stålgemenskap i Europa.

Bakom den så kallade Schumanplanen fanns vissa ekonomiska motiv, men viktigare var de politiska. Genom att inrätta en gemensam kol- och stålmarknad, under överinseende av en oberoende myndighet, skulle man skapa en gemensam intressesfär för de länder som tidigare legat i krig mot varandra. Schumanplanen tillkännagavs den 9 maj 1950 och välkomnades enhälligt av Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Ett år senare, den 18 april 1951, slog sig de sex länderna samman och bildade Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG den första byggstenen i det som nu är EU.

Till minne av Schumans 9 maj-deklaration beslutade EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Milano 1985 att den 9 maj skulle utses till Europadagen. Den firas sedan 1986 varje år i hela Europa med olika evenemang som betonar samarbetet mellan Europas folk.