Problem med flyget?

När du drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till hjälp från flygbolaget och ekonomisk kompensation.

Ta reda på dina rättigheter och räkna ut din ersättning med Flygkalkylatorn
Dölj lavinmeddelandet

Europadagen 9 maj

2014-05-09

Den 9 maj 1950 anses vara den dag då den europeiska integrationen inleddes. Frankrikes utrikesminister Robert Schuman presenterade då ett förslag om att skapa en kol- och stålgemenskap i Europa.

Bakom den så kallade Schumanplanen fanns vissa ekonomiska motiv, men viktigare var de politiska. Genom att inrätta en gemensam kol- och stålmarknad, under överinseende av en oberoende myndighet, skulle man skapa en gemensam intressesfär för de länder som tidigare legat i krig mot varandra. Schumanplanen tillkännagavs den 9 maj 1950 och välkomnades enhälligt av Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Ett år senare, den 18 april 1951, slog sig de sex länderna samman och bildade Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSG den första byggstenen i det som nu är EU.

Till minne av Schumans 9 maj-deklaration beslutade EU:s stats- och regeringschefer vid toppmötet i Milano 1985 att den 9 maj skulle utses till Europadagen. Den firas sedan 1986 varje år i hela Europa med olika evenemang som betonar samarbetet mellan Europas folk.