Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Två nya EU-förordningar skyddar dig när du reser med båt

2013-01-14

Två EU-förordningar skyddar dig när du reser med båt. De handlar bland annat om dina rättigheter vid förseningar, inställda resor och vad som gäller om du eller ditt bagage skadas ombord. 

Förordningarna gäller inom hela EU. Det är samma regler vare sig du reser i Sverige eller på en semesterresa i Medelhavet.

Reglerna för förseningar och inställda resor samt funktionshindrades rättigheter finns i förordning 1177/2010. I förordning 392/2009 finns bestämmelser om personskador och bagage.

Läs mer om dina rättigheter när du reser med båt på Hallå konsuments webbplats, se länk intill den här sidan.