stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

KO: Förbjudet att marknadsföra flygresor utan vare sig flygplan eller licens

2013-03-04

Nordic Air har varken flygplan eller operativ licens, men det framgår inte i bolagets reklam. Nu griper Konsumentombudsmannen in för att tvinga Nordic Air att ändra på marknadsföringen. 

Tittar man på Nordic Airs egen hemsida går det inte att få någon annan uppfattning än att bolaget både äger egna flygplan och har operativ licens.

Men enligt bolagets egna uppgifter så stämmer inte det. Reklamen är alltså vilseledande enligt KO och ska därför förbjudas.

Nordic Air har också i strid med gällande föreskrifter underlåtit att informera om vilket eller vilka flygbolag det är som kommer att utföra flygningarna. Enligt gällande EU-rätt ska passagerare senast vid platsreservationen informeras om vilket flygbolag som utför flygningen. Men så har alltså inte skett.

KO har skickat ett föreläggande till Nordic Air som bolaget ska godkänna senast den 21 mars. Föreläggandet är förenat med ett vite på en halv miljon kronor. Godkänner inte bolaget föreläggandet får KO överväga att driva ärendet vidare till Marknadsdomstolen.

Kontaktperson:

Vid frågor, kontakta Konsumentverkets presstjänst på tel 054-19 40 20