Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Ingen ersättning från Malevs konkurs

2013-01-10

Konsumenter som inlämnat krav i processen i Malevs konkurs kommer inte att få någon ersättning. 

Konsument Europas systerkontor i Ungern meddelar att pengarna inte ens kommer att räcka till att täcka bolagets skulder i kategori A. Samtliga passagerar- och konsumentkrav har klassificerats som kategori D och kommer alltså inte kunna få någon ersättning utbetald.

Om du behöver ett skriftligt intyg om att du inte får några pengar utbetalt, kan du begära det från den ungerska likvidatorn, till en kostnad på 2000 ungerska forint (cirka 60 kronor).

Avgiften betalas in till bankkonto:

  • Kontoinnehavare: Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.
  • IBAN: HU7910032000-00287065-00000017
  • SWIFT: HUSTHUHBXXX

Efter att du betalat in avgiften kan du som konsument framställa ditt skriftliga krav till likvidatorn tillsammans med kvittensen på betald avgift. Kravet bör framställas på engelska till följande adress:

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft
1071 Budapest
Damjanich U. 11-15
Hungary