Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Idag är det Internationella konsumentdagen

2013-03-15

Internationella konsumentdagen är ett initiativ av organisationen Consumers International (CI) och uppmärksammas av länder i hela världen. 

CI grundades 1960 och representerar 240 konsumentorganisationer i 115 länder som kämpar för en rättvis, säker och hållbar framtid för alla konsumenter på en global marknad.

CI har nu genomfört en global undersökning i 58 länder som avslöjar brister i konsumentskyddet. Undersökningsresultaten publicerades inför World Consumer Rights Day (Internationella konsumentdagen) som en del av konsumentrörelsens krav på en översyn av FN: s riktlinjer för konsumentskydd.

Helen McCallum, generaldirektör för CI säger: "Denna globala konsumentskyddsundersökning är en unik del av arbetet. Det är det första någonsin omfattande försöket att belysa bristerna i konsumentskyddet i hela världen..”

Ett exempel som nämns är att mindre än en tredjedel av regeringarna (29 procent) har mekanismer för att lösa e-handelstvister utanför domstol, vilket kan leda till att konsumenter som är offer för felbehandling vid online-shopping kan tvingas att söka rättelse genom dyra förlikningar.

Uppdatering 2016-02-08: Kampanjen är över, och länkarna med mer information har därför utgått.