stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Idag är det Internationella konsumentdagen

2013-03-15

Internationella konsumentdagen är ett initiativ av organisationen Consumers International (CI) och uppmärksammas av länder i hela världen. 

CI grundades 1960 och representerar 240 konsumentorganisationer i 115 länder som kämpar för en rättvis, säker och hållbar framtid för alla konsumenter på en global marknad.

CI har nu genomfört en global undersökning i 58 länder som avslöjar brister i konsumentskyddet. Undersökningsresultaten publicerades inför World Consumer Rights Day (Internationella konsumentdagen) som en del av konsumentrörelsens krav på en översyn av FN: s riktlinjer för konsumentskydd.

Helen McCallum, generaldirektör för CI säger: "Denna globala konsumentskyddsundersökning är en unik del av arbetet. Det är det första någonsin omfattande försöket att belysa bristerna i konsumentskyddet i hela världen..”

Ett exempel som nämns är att mindre än en tredjedel av regeringarna (29 procent) har mekanismer för att lösa e-handelstvister utanför domstol, vilket kan leda till att konsumenter som är offer för felbehandling vid online-shopping kan tvingas att söka rättelse genom dyra förlikningar.

Uppdatering 2016-02-08: Kampanjen är över, och länkarna med mer information har därför utgått.