Viktig information rörande flygbolaget Malev

2012-02-22

Konsumenter som under de två senaste veckorna har skickat in krav till Malevs likvidator måste skicka sin reklamation på nytt. Det beskedet kom i dag från Malevs likvidator. 

Adressen dit kravet ska skickas är:

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft
1071 Budapest
Damjanich U. 11-15
Hungary

Anledningen är att en likvidationsprocess nu har inletts och enligt ungersk lag måste alla krav därför skickas in igen. Reklamationen måste vara inskickad senast den 23 mars för att man ska ha en större chans att kunna få ersättning. Konsument Europa rekommenderar konsumenter att skicka sitt krav med s.k. rekommenderad post för att vid behov kunna styrka sitt skickande och likvidatorns mottagande av kraven.

Eftersom bolaget likvideras måste även en administrationsavgift betalas in för att kravet ska behandlas. Avgiften är på 1 % av det begärda beloppet men minst 5000 HUF (ca 150 kr). Konsument Europa uppmanar konsumenter att lägga på kostnaden för administrativa avgiften samt portokostnader i sitt totala krav mot bolaget.

IBAN: HU91 100320000148301324000004
SWIFT: MANEHUHB

Betalningen ska märkas med processnumret:
”9.Fpk.01-12-000895/15. sz.”

Enligt besked från likvidatorn behöver kravet vara översatt till ungerska.

Använd gärna brevmallen intill den här sidan

Konsument Europa har tillsammans med sitt ungerska kontor skapat en mall på engelska/ungerska som du finner intill den här sidan.

När du fyller i din information i den engelska delen av mallen kopieras detta automatiskt till den ungerska delen. Du kan även spara ner mallen på din dator efter att du fyllt i den.

Vi rekommenderar att du fyller i mallen, skriver ut och signerar den samt skickar den tillsammans med tillhörande dokumentation till likvidatorns adress. Adressen finns här ovan på sidan och i mallen.

Tänk på att en reklamation till bolaget ska ha följande delar:

  • e-ticket (ska bifogas)
  • bokningsnummer (ska bifogas)
  • konto/bankuppgifter till konsumenten (finns i mallen)
  • kopia på identifikation (pass, nationellt id-kort)
  • kvittens på betald registreringsavgift (ska bifogas)