Varierande regler för radarvarnare i Europa

2012-07-03

ECC Belgien har sammanställt en tabell där du kan se vilka regler som gäller för radarvarnare i de olika EU-länderna. 

Tabellen i sin helhet hittar du intill den här sidan.

Uppdatering 2016-07-26: Tabellen är borttagen då den inte finns längre. Reds. anm.