Tvistlösning utanför domstol ska erbjudas EU:s konsumenter

2012-06-01

EU:s medlemsstater har kommit överens om att alla EU:s konsumenter ska erbjudas snabb, enkel och billig tvistlösning utanför domstol.

Europeiska kommissionen presenterade i november 2011 ett lagstiftningspaket bestående av ett direktivförslag om alternativ tvistlösning för konsumenter och ett förordningsförslag om tvistlösning on-line.

För svenska konsumenter innebär beslutet bland annat att de får bättre möjligheter att få tvister med näringsidkare från andra medlemsstater prövade.

- Jag välkomnar överenskommelsen. Den innebär en viktig pusselbit för att öka skyddet och därmed tryggheten för konsumenter när de handlar varor och tjänster inom EU, säger konsumentminister Birgitta Ohlsson.

Även Europaparlamentet arbetar med frågan eftersom direktivet respektive förordningen kommer att vara föremål för gemensamma beslut av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.