Tingsrätten i Budapest har den 14 februari begärt Malev Ltd i konkurs

2012-02-17

Tingsrätten i Budapest har den 14 februari begärt Malev Ltd i konkurs och beordrar likvidation av bolaget. Till konkursförvaltare har Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit utsetts. 

Alla som har krav mot bolaget ska anmäla sina fordringar till förvaltaren för registrering inom 40 dagar från dagen för utfärdandet av domstolens order. Fordringar som kommer in efter den 40: e men inte senare än 120:e dagen från och med dagen för utfärdande av domstolens beslut kommer också att registreras men förutsättningen för kompensation för dessa fordringar är att det finns medel kvar efter det att de andra fordringarna har kompenserats full ut.

Anmälan med alla dokument som visar vad din fordring gäller ska sändas till följande adress senast den 23 mars:

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft
1071 Budapest
Damjanich U. 11-15
Hungary

Bifoga bevis på betald registreringsavgift

Kom ihåg att bifoga bevis på betald registreringsavgift. Registreringsavgiften kostar 1% av fordringen, men minst 5000 HUF, (ca 150 SEK) och max 200 000 HUF (ca 6420 SEK) och det ska betalas genom banköverföring till:

Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala (Administrativa kontoret för domstolen i Budapest) konto med kontonummer: 10032000-01483013-24000004.

Endast anmälningar som lämnats in till ovanstående adress inom den nämnda tidsramen och där registreringsavgiften har betalats full ut kommer att registreras.Uppdatering: Konkursärendet är nu avslutat och det är inte längre möjligt för konsumenter att kräva ersättning från företaget (04/2015).