Spanien implementerar timeshare-direktivet

2012-04-05

Spanien har genom en ny lag implementerat direktivet 2008/122/EG om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Lagen trädde ikraft den 18 mars 2012.

Lagen innebär en tydlig uppstramning och utökning av skyddsreglerna för konsumenter vid avtal om tidsdelat boende, dvs. ett avtal som löper på mer än ett år och mot ersättning ger konsumenten nyttjanderätt till ett eller flera övernattningsboenden under mer än en tidsperiod, (timeshare).

En stor nyhet är att den nya lagen även omfattar avtal om långfristig semesterprodukt, dvs. ett avtal som löper på mer än ett år och mot ersättning huvudsakligen ger konsumenten rätt till boenderabatter eller liknande boendeförmåner, antingen fristående från eller i samband med resor eller andra tjänster.

Fler viktiga nyheter med den nya lagen är:

  • Lagstadgad ångerrätt på 14 dagar vilket ger köparen en rätt att frånträda avtalet under denna tid utan att lämna någon särskild anledning.
  • Förbud mot förskottsbetalning, enligt lagen är det förbjudet att ta betalt innan ångerrättsperioden på 14 dagar gått ut. Förbudet gäller även betalning för produkter eller tjänster vid sidan av huvudprodukten som ingås samtidigt som huvudprodukten.
  • Kontrakt måste tillhandahållas köparen på köparens språk förutsatt att det är ett officiellt språk inom EU.
  • Ett tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt får inte marknadsföras eller säljas som en investering.
  • Den nya lagstiftningen omfattar avtal som gäller under mer än ett års tid, den gamla lagstiftningen gällde bara avtal giltiga under tre års tid eller mer.

Man bör dock vara medveten om att direktivet eller lagen inte reglerar de aggressiva försäljningsmetoder som har präglat vissa delar av branschen.

Den nya lagen heter Real Decreto-ley 8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio.