Reseförmedlare kräver betalt trots godkända reklamationer

2012-04-23

Med anledning av att flera flygbolag gått i konkurs har konsumenter som betalat resan på kredit reklamerat sina kostnader. 

Konsumentverket har nu uppmärksammats på att reseförmedlare skickar ut krav om betalning trots att konsumenter fått sina reklamationer godkända av sin kreditgivare. Konsumentverket anser att dessa konsumenter bör bestrida reseförmedlarens krav.

Under året har flera flygbolag gått i konkurs vilket drabbat konsumenter som fått sina flygresor inställda. Om man har betalat resan på kredit kan man ha möjlighet att få tillbaka sina pengar. När man handlar på kredit kan man rikta samma krav mot kreditgivaren (banken) som mot säljaren. Om banken sedan godkänner kortreklamationen får man tillbaka sina pengar.

Konsumentverket har nu fått kännedom om att det finns konsumenter som efter att ha fått sin reklamation godkänd av sin bank, fått krav från reseförmedlaren som kräver betalning på nytt.

Du som fått betalningskrav

Konsumentverket anser att du som konsument bör bestrida dessa krav eftersom din reklamation redan blivit godkänd av kreditgivaren. 

Personlig rådgivning

Om du och din bank inte kommer överens kan du vända dig till Konsumenternas vägledning om bank och försäkring för att få mer information och hjälp. Om flygbolaget du skulle rest med är utländskt, kontakta Konsument Europa via kontaktrutan intill den här sidan.