Rapport om det europeiska småmålsförfarandet

2012-09-21

Att leta efter prisvärda köp i andra länder är ett sätt för konsumenterna att dra nytta av den inre marknaden i EU. Handel på nätet gör det mycket lättare att hitta prisvärda erbjudanden.

Men ibland fungerar det inte som det ska, utan det blir ett fel med varan eller leveransen. Och för att undvika krångliga, dyra och tidsödande rättsprocesser vill EU underlätta konsumenternas tillgång till rättsmedel så att de kan hävda sin rätt.

En lösning är det europeiska småmålsförfarandet som har funnits sedan den 1 januari 2009, och som kan användas för att lösa gränsöverskridande tvister i mål som rör högst 2 000 euro.

Dock visar ny rapport från ECC-nätverket att detta enkla förfarande inte används särskilt ofta. Det beror främst på att domarkåren inte känner till förfarandet, något som kommissionen tänker råda bot på.

Hela pressmeddelandet om ECC-nätverkets rapport hittar du på Kommissionens webbplats, se länk intill den här sidan. Där hittar du även rapporten i sin helhet.