Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Euroteam bötfälls av norska konsument-ombudsmannen

2012-08-24

Den norska konsumentombudsmannen har beslutat att kräva Euroteam på 175 000 Euro i böter för bolagets olovliga försäljning av biljetter till OS i London. 

Bolaget har även krav på sig från brittiska myndigheter och totalsumman beräknas uppgå till över 10 miljoner euro.

Konsument Europas norska systerkontor följer förhandlingarna om begäran att sätta bolaget i konkurs som inlämnats till norsk domstol. En begäran om skuldjämkning har lämnats in men sedan återtagits. Förhandlingarna om ett eventuellt konkursförfarande är planerade till den 6 september 2012.

Konsumenter kan fortfarande framställa krav mot bolaget
Konsumenter kan fortfarande, fram till dess att konkursförhandlingarna är avslutade, framställa krav mot bolaget. Om köpet är genomfört med kreditkort har konsumenter också möjlighet att vända sina krav mot kreditgivaren.