E-handel: Se upp när du köper spel, böcker, film eller musik på nätet

2012-12-06

Mer än 75 procent av webbplatser som säljer spel, böcker, filmer och musik som kan nedladdas till dator och mobila enheter följer inte EU:s konsumentskyddsregler.

Lagom till julhandeln publicerar EU-kommissionen i dag resultatet av en EU-omfattande kontroll av webbplatser som säljer spel, böcker, filmer och musik som kan laddas. Undersökningen visar att mer än 75 procent av webbplatserna inte följer EU:s konsumentskyddsregler. Detta är mycket oroväckande när produkterna riktar sig till utsatta konsumenter, t.ex. barn. Användarna måste klicka sig igenom en labyrint av avtalsvillkor för att få veta hur mycket de till slut måste betala, och barn lockas ofta att köpa tilläggsprodukter till spel som påstås vara gratis. Om det uppstår problem är det ofta svårt att kontakta kundservice eftersom det på mer än en tredjedel av webbplatserna saknas kontaktuppgifter.

De största problemen var följande:

  • Oskäliga avtalsvillkor: Avtalsvillkor ska vara skäliga och framgå tydligt. Totalt 230 webbplatser, 69 procent, innehöll oskäliga villkor. Exempelvis att de fråntog näringsidkaren ansvar i fall en nedladdning skadar konsumentens utrustning, de utesluter eller försvårar för konsumenten att utöva sin rätt att söka rättslig eller annan upprättelse eller de fråntar konsumenterna rätten att få en ny produkt eller att kräva ersättning om den nedladdade produkten inte fungerar.
  • Ångerrätt: På grund av att produkterna är nedladdningsbara förlorar konsumenterna sin ångerrätt så fort de godkänt att nedladdningen börjar (det går med andra ord inte att skicka tillbaka en nedladdad produkt). Näringsidkarna är dock tvungna att informera konsumenterna om detta före köpet. 141 webbplatser (42 procent av de webbplatser som kontrollerades) tillhandahöll inte denna information.
  • Bristande information om näringsidkarens identitet och adress: Näringsidkare är skyldiga att ange namn, postadress och e-postadress på sin webbplats så att konsumenterna kan kontakta dem. 121 webbplatser, 36 procent, saknade dessa väsentliga uppgifter.

Utöver denna kontroll beställde kommissionen en kompletterande undersökning som visade följande:

  • Inga upplysningar om geografiska begränsningar: Om konsumenterna inte kan använda digitalt material som laddats ner i ett annat land bör näringsidkarna informera dem om detta. 73 procent av de kontrollerade webbplatserna gav ingen sådan information. När dessa upplysningar anges finns de ofta bara under allmänna villkor och är därför svåra att hitta.
  • Spel som marknadsförs som ”gratis” innebär ofta betalning i ett senare skede: Nästan nio av tio webbplatser har låtit bli att informera användarna på förhand om tillägg som kan köpas i spelet. Även om dessa upplysningar ofta står i avtalsvillkoren, är prisangivelserna otydliga.

I Sverige granskades 17 företag av Konsumentverket, varav 15 fick anmärkningar. Nästa steg blir nu för tillsynsmyndigheterna i respektive land att förmå samtliga företag med brister att rätta till dem. Om det inte hjälper kommer rättsliga åtgärder att vidtas.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats, se länk intill den här sidan.