Bättring för kreditgivare på nätet

2012-11-29

En omfattande granskning av EU-kommissionen har lett till en skärpning av den information som kreditgivningsbolag lämnar till konsumenter. 

Tre av fyra granskade bolag följer nu lagen. När granskningen genomfördes 2011 var det bara 30 procent som levde upp till lagens krav på detta område.

Granskningen omfattade över 500 webbplatser inom hela EU och ledde alltså till att inte mindre än 70 procent av kreditgivningsbolagen fick anmärkning för bristande information till konsumenterna. Bland annat saknades standardinformation i marknadsföringen, viktiga uppgifter hade utelämnats och kostnaderna för krediterna presenterades på ett vilseledande sätt.

I granskningen ingick 27 medlemsstater, samt även Norge och Island. Syftet var att följa upp efterlevnaden av det nya konsumentkreditdirektivet som ska göra det lättare för konsumenterna att jämföra och förstå olika låneerbjudanden.

Efter granskningen har tillsynsmyndigheterna i respektive land arbetat med att förmå bolagen att ändra sin marknadsföring i enligt med gällande lagstiftning.

Konsumentverket deltog i granskningen som i Sverige omfattade 15 bolag.