5 juni sista datum att lämna in krav mot Cimber Sterling

2012-06-01

Konsumenter med krav mot Cimber Sterlings konkursbo måste skicka in sina krav till konkursförvaltaren senast 5 juni 2012.

Konsumenter bör se till att kravet är väl dokumenterat. Detta innebär att konsumenten bör skicka med följande handlingar:

  • Bokningsbekräftelse för aktuella biljetter
  • Kvittens på betalning
  • Konto/bankuppgifter till konsumenten

Konsumenter ska skicka sina krav till tillförordnad konkursförvaltare Signe M. Hansen på e-post: cimbersterling@lett.dk