stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Timeshare och semesterklubbar får inte marknadsföras som en investering

2011-02-23

Från och med idag har ett nytt EU-direktiv som rör timeshare (tidsdelat boende) och rese- och semesterklubbar (långfristiga semesterprodukter) trätt ikraft.

Direktivet utökar skyddet för konsumenterna vid marknadsföring och försäljning av dessa typer av produkter. Direktivet har emellertid inte gjorts om till lagstiftning i alla medlemsstater ännu.

Det tidigare så kallade timeshare-direktivet gällde enbart timeshare. Det nya direktivet omfattar emellertid även det man kallar för långfristiga semesterprodukter. Typiska exempel på sådana är rese- och semesterklubbar.

Det innebär att även den här typen av produkter nu omfattas av en ångerrätt. Ångerrätten är 14 kalenderdagar. Under den tid ångerrätten gäller är det inte tillåtet för säljaren eller tredje part att ta emot en handpenning.

Det nya direktivet innehåller dessutom ett uttryckligt förbud mot att marknadsföra och sälja dessa typer av produkter som investeringar. Om en säljare vill bjuda en konsument på ett försäljningsevenemang måste säljaren i inbjudan tydligt ange evenemangets natur och dess kommersiella syfte.

Ett exempel på detta är om en konsument får en skraplott på stranden och måste följa med till en resort eller ett hotell för att hämta ut vinsten. Säljaren måste då förklara att syftet med att hämta ut vinsten är att gå på ett säljmöte för timeshare eller medlemskap i en rese- eller semesterklubb.

Ett direktiv måste göras om till nationell lagstiftning innan det får effekt mellan två parter. Alla medlemsstater har ännu inte gjort om direktivet till nationell lagstiftning vilket innebär att reglerna ännu inte gäller i de länderna.