stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Ryanair följer inte marknadsföringsregler

2011-06-30

En domstol har tillstyrkt att en holländsk marknadsföringsnämnds beslut mot flygbolaget Ryanair är riktigt, vad gäller flygbolagets bristande information om extraavgifter som tillkommer när konsumenter betalar sina flygbiljetter med kreditkort.

En organisation bestående av holländska resebyråer har meddelat nämnden att konsumenter får betala extraavgifter på 50 euro i administrativa avgifter för en biljett som kostar 60 euro.

Konsumenter kan inte komma undan att betala denna avgift, såvida de inte använder sig av ett särskilt betalkort - men detta går knappt att få tag på i Holland.

Ryanair har brustit i sin information gällande svårigheterna att få tag i detta speciella kort.

Nämnden beslutade i april att, eftersom det inte går att komma undan dessa extraavgifter, så ska det inkluderas i priset som utannonseras. Ryanair uppmanades att sluta marknadsföra sig på det här sättet.

Ryanair överklagade, men överklagningsinstansen i Holland har nu beslutat att stå fast vid marknadsföringsnämndens beslut.