stäng

Frågor kring coronaviruset

Just nu får vi många frågor kring coronaviruset. Eftersom Konsument Europa är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument har vi samlat information om vad som händer med bland annat bokade resor och evenemang på Hallå konsuments webbplats.

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Rätt till konsulärt skydd i länder utanför EU

2011-03-24

Visste du att om du som EU-medborgare befinner dig i ett land utanför EU och hamnar i nödsituationer, såsom de som inträffat i Japan, Libyen och Egypten, har du rätt att begära stöd från varje EU-lands konsulat eller ambassad?

Du har rätt att få samma hjälp att evakueras som de erbjuder sina egna medborgare. Denna rättighet är en central del i EU-medborgarskapet och garanteras av EU-fördragen och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Skyddet omfattar även mer vardagliga situationer såsom stöld av pass och allvarliga olyckor eller sjukdomar. Men många européer är inte medvetna om denna rättighet. Eftersom allt fler EU-medborgare bor, reser och arbetar utomlands – Europas invånare gör över 90 miljoner resor utanför EU varje år och omkring 30 miljoner är bosatta utanför EU – är det viktigare än någonsin öka medvetenheten.