Problem med bolaget Mr Svensson?

2011-10-13

Konsument Europa har mottagit ett antal ärenden från konsumenter som upplever problem med auktionssidan Mrsvensson.se. 

Bolaget bakom webbplatsen är registrerat på Malta och Konsument Europa har, genom sitt systerkontor på Malta, förgäves försökt komma i kontakt med bolaget.

Även ett försök att kommunicera med bolaget genom samarbete mellan svenska Konsumentverket och den Maltesiska motsvarigheten har gjorts utan framgång.

ECC-nätverket bygger sin verksamhet på information, rådgivning och medling mellan näringsidkare och konsumenter.

Då vi i nuläget inte kan komma i kontakt med bolaget, kan vi inte heller effektivt assistera konsumenter som upplever problem med bolaget. Vi rekommenderar konsumenter att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, för prövning av ärenden mot Mr Svensson.