stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Pristak på roaming sänks igen 1 juli

2011-07-01

Kostnaderna för att använda mobiltelefonen utomlands har stadigt sjunkit genom EU:s roaming-regler - 1 juli sänks återigen avgifterna.

Taxan för roaming blir lägre, men du kommer fortfarande att betala mer för samtal och sms utomlands än vad du gör hemma. EU vill att det 2015 inte ska kosta mer att ringa utomlands än inom det egna landet.

0,35 euro för utgående samtal

Maxtaxan för ett utgående samtal går ner till 0,35 euro per minut och 0,11 euro per minut för inkommande samtal. Gränsen för ned- och uppladdning ska inte vara mer än 0,50 euro per megabyte.

Vill du skicka ett sms från ett annat EU-land hem till vännerna ska det inte kosta dig mer än 0,11 euro, att ta emot sms ska vara gratis.

Priserna är exklusive moms och är maxavgifter, operatörerna kan med andra ord erbjuda lägre priser. Varje gång du kommer till ett nytt EU-land är det operatörens skyldighet att informera dig om roamingavgifterna.

Läs mer på Europaparlamentets webbplats.