stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Nya telekomregler gynnar konsumenter och företag i hela Europa

2011-05-25

EU:s nya telekombestämmelser skapar ökad konkurrens inom telekomsektorn och bättre service för kunderna.

Konsumenterna kommer på bara en arbetsdag att kunna byta teleoperatör utan att ändra sitt nummer, få bättre information om kundservice och bättre skydd av personuppgifter på nätet. Nya tillsynsbefogenheter för EU-kommissionen och nya lagstiftningsbefogenheter för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) kommer att skapa större rättslig säkerhet och bidra till att teleoperatörerna kan växa på en gemensam, EU-övergripande telekommarknad.

Kommissionen har haft ett nära samarbete med medlemsstaterna för att se till att dessa EU-regler införs snabbt och kommer att inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte införlivat bestämmelserna i rätt tid. Att stärka den gemensamma marknaden för telekomtjänster är ett av huvudmålen i den digitala agendan för Europa.

Reglerna ska efter den 25 maj 2011 ha införlivats i nationell lagstiftning.

Mer information hittar du i följande pressmeddelande från Kommissionen.