stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Internationella konsumentdagen 15 mars

2011-03-15

Den 15 mars är det traditionsenligt Internationella konsumentdagen. Temat för i år är finansiella tjänster.

Consumers Internationals' (CI) medlemsorganisationer runtom i världen kräver den 15 mars tillgång till säkra och rättvisa finansiella tjänster. De ger en uppsättning internationella rekommendationer för att stärka konsumenternas ekonomiska skydd.

CI grundades 1960 och representerar 220 konsumentorganisationer i 115 länder som kämpar för en rättvis, säker och hållbar framtid för alla konsumenter på en global marknad.

Definitionen beskrevs av John F. Kennedy, den 15 mars 1962

Internationella konsumentdagen har firats världen runt sedan den 15 mars 1983. Den 15 mars markerar den dag år 1962 som president John F Kennedy först beskrev definitionen av konsumenternas rättigheter:

'Consumers by definition include us all,' sa Kennedy i sitt kongressuttalande, 'They are the largest economic group, affecting and affected by almost every public and private economic decision. Yet they are the only important group... whose views are often not heard.'

Syftet med den Internationella konsumentdagen

Syftet med dagen är att främja konsumenternas åtta grundrättigheter.

  • Rätten till att grundläggande behov tillgodoses - nödvändiga varor och tjänster: tillräckligt med mat, kläder, husrum, hälsovård, utbildning, samhällsservice, vatten och sanitet.
  • Rätten till trygghet - Att skyddas mot produkter, produktionsprocesser och tjänster som är farliga för hälsa eller liv.
  • Rätten att bli informerad - Att få de fakta som behövs för att göra ett upplyst val, och skyddas mot ohederlig eller vilseledande reklam och märkning.
  • Rätten att välja - att kunna välja från ett utbud av produkter och tjänster, som erbjuds till konkurrenskraftiga priser med en försäkran av tillfredsställande kvalitet.
  • Rätten att höras och påverka - Att ha konsumenternas intressen representerade i beslutsfattandet och genomförandet av regeringens politik, och i utvecklingen av produkter och tjänster.
  • Rätten till konsumentskydd - att få en rättvis lösning av bara fordringar, inklusive kompensation för vilseledande, dåliga varor eller otillfredsställande tjänster.
  • Rätten till konsumentutbildning - Att skaffa sig kunskaper och färdigheter som behövs för att göra välgrundade, säkra val om varor och tjänster, med vetskap om grundläggande konsumenträttigheter och skyldigheter och hur man agerar på dem.
  • Rätten till en hälsosam och ren miljö.

Uppdatering 2016-02-08: Kampanjen är avslutad, så länkarna med mer information är därför borttagna.