Inga chockräkningar för dataroaming på semestern i Europa

2011-05-27

Du som surfar i annan EU-medlemsstat behöver inte oroa dig för höga räkningar när du surfar på webben med mobila nät via en mobiltelefon eller dator när du är utomlands i EU.

EU:s roaming-regler, sätter automatiskt en dataroaming gräns på 50 €, om du inte har valt en annan högre eller lägre gräns. Sedan den 1 juli 2010 föreskriver roaming-förordningen att:

  • Operatörerna måste ha en månatlig gräns för dataroaming på € 50. Konsumenter kan även välja en annan gräns om de erbjuds detta av operatören eller välja bort skyddsåtgärderna helt.
  • Operatörerna är skyldiga att skicka användare en varning när de når 80% av sin gräns. Operatören stänger den mobila Internet-anslutning när gränsen har uppnåtts, om inte kunden har uppgett att de vill fortsätta.
  • Priserna för mobilsamtal utomlands kommer att reduceras ytterligare 2011 med ett högsta pris på 0,35 € per minut för ringda samtal och € 0,11 per minut för mottagna samtal.
  • Den maximala kostnaden dataroaming minskar från € 1 till € 0,80 per MB.
  • Ta emot ett e-postmeddelande vid roaming kommer att bli gratis.