stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Hjälp till att förbättra villkoren för flygpassagerare inom EU

2011-12-21

Lämna dina synpunkter om Förordning (EG) 261/2004 - "gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar".

Förordningen trädde i kraft 2005 och införde nya viktiga rättigheter för flygpassagerare vid nekad ombordstigning, förseningar, inställda flyg och nedgradering. Den sätter en lägsta kvalitetsnivå för att skydda passagerarna.

Syftet är att samråda om eventuella brister i förordningen, identifiera dem och deras omfattning, och på alternativ för att förbättra dess tillämpning, antingen genom icke-lagstiftande åtgärder eller genom en översyn av förordningen.

Tidsperiod: Från 19 december 2011, till 3 mars 2012
Målgrupp: Alla medborgare, organisationer och myndigheter kan bidra.

Obs! Materialet finns endast på engelska.

Hur du skickar in ditt bidrag

Konsultationen lanseras endast i elektronisk form via ett interaktivt verktyg. Här får du direkt tillgång till konsultationen

Bidrag från alla medborgare, organisationer och myndigheter är välkomna.

Förbered ditt bidrag innan du fyller i formuläret

Du uppmanas att förbereda ditt bidrag innan du fyller i frågeformuläret på nätet.
Frågorna är antingen obligatoriska eller frivilliga. Om något av de obligatoriska fälten inte har fyllts i, kommer systemet meddela att du inte kan skicka in enkäten. Du kommer att omdirigeras till det ofullständiga svaret och får möjlighet att rätta till det. Ett felmeddelande kommer att visas i en lila/röd färg under den fråga där problemet har uppstått. När du skickat in enkäten, kommer ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen och du kan skriva ut dina svar.

Även om konsultationen är öppen i 12 veckor, vill vi uppmuntra alla att svara snarast möjligt. Bidrag får lämnas på alla officiella EU-språk.

Detta är en anonym undersökning, och därför är du inte skyldig att ge några personuppgifter, och reglerna om skydd av personuppgifter gäller.