Hjälp till att förbättra användningen av alternativ tvistlösning inom EU

2011-01-21

Lämna dina synpunkter om "användningen av alternativ tvistlösning ADR som ett sätt att lösa tvister i samband med affärstransaktioner och praxis i Europeiska unionen" 

Syftet är att samråda om de svårigheter som identifieras i förhållande till ADR och sätt att förbättra användningen av alternativ tvistlösning inom EU.

Exempel på alternativa tvistlösningsorgan är Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Tidsperiod: 18 januari 2011 till den 15 mars, 2011

Målgrupp: Alla medborgare och organisationer kan bidra.

Intressenter och offentliga myndigheter uppmanas att ge sina synpunkter på frågorna. Komplettera gärna med konkreta exempel och / eller siffror.

Materialet finns endast på engelska.

Hur du skickar in ditt bidrag:
Kommentarer skall lämnas in helst per e-post till:
sanco-consumer-adr@ec.europa.eu eller skriftligen till:

Europeiska kommissionens samråd om ADR
Generaldirektoratet hälso-och konsumentfrågor
Avenue de Bourget 1-3
B-1140 Bryssel (Evere)
Belgien

Mer information hittar du på Kommissionens webbplats.

170123: Webbredaktionens anm: Detta samråd är inte längre tillgängligt.