stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Hjälp till att förbättra användningen av alternativ tvistlösning inom EU

2011-01-21

Lämna dina synpunkter om "användningen av alternativ tvistlösning ADR som ett sätt att lösa tvister i samband med affärstransaktioner och praxis i Europeiska unionen" 

Syftet är att samråda om de svårigheter som identifieras i förhållande till ADR och sätt att förbättra användningen av alternativ tvistlösning inom EU.

Exempel på alternativa tvistlösningsorgan är Allmänna reklamationsnämnden i Stockholm.

Tidsperiod: 18 januari 2011 till den 15 mars, 2011

Målgrupp: Alla medborgare och organisationer kan bidra.

Intressenter och offentliga myndigheter uppmanas att ge sina synpunkter på frågorna. Komplettera gärna med konkreta exempel och / eller siffror.

Materialet finns endast på engelska.

Hur du skickar in ditt bidrag:
Kommentarer skall lämnas in helst per e-post till:
sanco-consumer-adr@ec.europa.eu eller skriftligen till:

Europeiska kommissionens samråd om ADR
Generaldirektoratet hälso-och konsumentfrågor
Avenue de Bourget 1-3
B-1140 Bryssel (Evere)
Belgien

Mer information hittar du på Kommissionens webbplats.

170123: Webbredaktionens anm: Detta samråd är inte längre tillgängligt.