stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Euroteam får betala mer än 37 000 € till europeiska konsumenter

2011-02-15

European Consumer Center (ECC) Norge informerar att tack vare samarbetet mellan ECC-kontoren kunde 65 ärenden skickas till den norska konsumenttvistenämnden. 

Nämnden har redan beslutat i 32 ärenden och besluten är bindande om inte Euroteam överklagar innan den 25 februari.

Typiskt exempel. En konsument som bor i Sverige beställer biljetter från Euroteam till U2 konsert i Helsingfors. Han bokar flygbiljetter och hotell. Dagen för konserten nalkas, men han har fortfarande inte fått utlovade biljetter eller ens hört från Euroteam. Han beslutar sig därför att kontakta dem. Euroteam informerar honom om att biljetterna kommer att levereras på hans hotell eller på plats precis innan evenemanget börjar.

Fortfarande ingen leverans

Konsumenten beslutar sig för att resa till Helsingfors. Det är fortfarande möjligt att Euroteam kommer att leverera biljetterna och han har redan betalat för transport och logi. Dessutom kan han även få skulden för att inte följa Euroteams instruktioner om han inte finns på plats. Besvikelsen är stor när biljetterna inte levereras, särskilt med tanke på att han bokade flygresan och hotellet enda i syftet att gå på konserten.

Processen kan gå långsamt

Medlingsprocessen. Medlingen med Euroteam är oftast långsam. De hävdar ofta att de har återbetalat till konsumenten utan att så är fallet.

ECC Norge har nyligen överlämnat 65 fall till konsumenttvistenämnden (Forbrukertvistutvalget) där Euroteam inte svarat. Konsumenttvistenämnden löser konsumenttvister i samband med köp av varor. I november 2010 och i januari 2011 överlämnades ärenden till konsumenttvistenämnden som uttalade sig i 32 av de 65 fall som hade överlämnats.

Domen

Domen är tydlig: Euroteam skall återbetala till konsumenterna och i vissa fall omfattas även resor och logi knutna till händelsen. Euroteam har dömts att betala totalt 300 000 NOK, dvs. 37 974,68 euro (inklusive ränta), men antalet kommer sannolikt att växa eftersom 33 fall fortfarande håller på att granskas av konsumenttvistenämnden. ECC Norge fortsätter att ta emot klagomål mot Euroteam.

Överklagande

Beslut från konsumenttvistenämnden blir bindande och verkställbart fyra veckor från det att besluten delges, såvida inte en eller båda parter tar talan vidare till tingsrätten inom dessa fyra veckor. Efter dessa fyra veckor kan konsumenttvistenämnden kommissionens beslut verkställas. De ovan nämnda 32 besluten delgavs den 28 januari 2011.

Kontakta ditt ECC-kontor

Om du som konsument inte kan nå en lösning med Euroteam, så kontakta European Consumer Center i ditt land. Fallet skickas sedan vidare till ECC Norge, då Euroteam är ett norskt företag. ECC Norge kontaktar Euroteam med avsikten att medla och nå en uppgörelse i godo mellan dig som konsument och Euroteam.