stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Kommissionen stämmer Sverige inför EU-domstolen

2011-02-01

Europeiska kommissionen har i dag beslutat att stämma Sverige inför EU-domstolen för otillräckligt införlivande i den nationella lagstiftningen av direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster. 

Enligt kommissionen har Sverige inte infört något tillräckligt skydd för konsumenternas rättigheter i samband med införlivandet av direktivet.