Kommissionen stämmer Sverige inför EU-domstolen

2011-02-01

Europeiska kommissionen har i dag beslutat att stämma Sverige inför EU-domstolen för otillräckligt införlivande i den nationella lagstiftningen av direktiv 2002/65/EG om distansförsäljning av finansiella tjänster. 

Enligt kommissionen har Sverige inte infört något tillräckligt skydd för konsumenternas rättigheter i samband med införlivandet av direktivet.