stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

EU-kommissionen föreslår snabbare, enklare och billigare tvistlösning

2011-12-02

En av fem konsumenter i EU stötte under 2010 på problem när de köpte varor och tjänster på den inre marknaden.

Om försäljaren vägrar att reparera en dator som gått sönder under garantitiden eller om man inte kan enas med resebyrån om ersättning för en förstörd semester, finns det sätt att lösa tvisten utanför domstol.

I EU finns det dock tyvärr bara tvistlösning utanför domstol i vissa branscher eller i vissa områden. För att åtgärda detta lägger kommissionen i dag fram ett paket med förslag till lagstiftning för att se till att alla konsumenter i EU kan lösa tvister utanför domstol, oavsett vilken vara eller tjänst som avtalstvisten gäller och oavsett var de köpte den på EU:s inre marknad (dvs. hemma eller utomlands).

Alternativa tvistlösningsorgan ska följa kvalitetskriterier samt lösa tvisterna inom 90 dagar

Direktivet om alternativ tvistlösning kommer att säkerställa att det finns alternativt tvistlösningsorgan av hög kvalitet som kan behandla alla avtalstvister mellan konsumenter och företag. Enligt förslaget ska de alternativa tvistlösningsorganen följa vissa kvalitetskriterier, dvs. de måste vara kvalificerade, opartiska, öppna, effektiva och rättvisa. Företagen måste informera konsumenterna om det organ som kan behandla en eventuell tvist mellan dem och organen ska lösa tvisterna inom 90 dagar.

Tvister kommer att kunna lösas på elektronisk väg via EU-onlineplattform

Genom förordningen om tvistlösning online inrättas en EU-onlineplattform som ger konsumenter och företag ett enda ställe där de på elektronisk väg kan lösa tvister om varor och tjänster som köpts online från ett annat EU-land. Plattformen kommer automatiskt att skicka konsumentklagomålet till det behöriga nationella alternativa tvistlösningsorganet samt underlätta lösning av tvisten inom 30 dagar.

Vilka är fördelarna för konsumenter och företag?

  • Konsumenterna får tillgång till ett effektivt och billigt sätt att lösa tvister med företag, oavsett vilken vara eller tjänst de köper, hur de köper den (online eller offline) och var de köper den i EU (hemma eller utomlands).
  • Konsumenter som handlar online från andra EU-länder kan lösa avtalstvister med företag i EU helt på elektronisk väg.
  • Konsumenternas besparingar beräknas till ca 0,2 % av EU:s BNP (€22,5 miljarder euro).
  • För företagen kommer tillgång till alternativ tvistlösning att spela en avgörande roll för att hantera kundrelationerna och förbättra anseendet. Dessutom kan de spara pengar genom att undvika domstolsförfaranden.
  • Det ökade förtroendet kommer att få konsumenterna att mer aktivt söka bra erbjudanden och de bästa priserna på hela den inre marknaden i EU, vilket i sin tur ökar konkurrensen och den ekonomiska tillväxten.