Du behöver inte bestrida en påminnelse från Pitacassi

2011-02-15

Du behöver inte bestrida en påminnelse från Pitacassi om du redan har invänt mot fakturan.

Däremot kan de hända att företaget sedan tar ärendet vidare till ett inkassobolag och då måste du bestrida inkassokravet skriftligen. 

Brevet kan utformas på samma sätt som brevet till företaget som hade det ursprungliga kravet på dig. Skicka även med det brev du skrev till företaget. Återigen är det bra att spara en kopia på brevet du skickar.