stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Betala inte indrivningskrav från Sjö & Hämäläinen

2011-05-13

Konsumentverket och Konsument Europa har fått ett stort antal anmälningar från konsumenter som fått indrivningskrav från Sjö & Hämäläinen Law Office.

Sjö & Hämäläinen driver in skulder för bolag som säljer värderingstjänster på internet som de påstår att konsumenter har beställt. Det handlar oftast om bostads- och bilvärderingstjänster. Konsumenterna som anmäler bolaget menar att de inte har beställt några värderingstjänster och att de inte har någon skuld till Sjö & Hämäläinen eller något annat bolag.

Om du har fått ett indrivningskrav

Konsumentverket och Konsument Europa uppmanar dig att inte betala indrivningskravet om du anser att du inte har beställt tjänsten. Du ska aldrig betala för något du inte har beställt! Bestrid kravet genom att skriva till företaget och berätta att du anser att kravet är felaktigt. Företaget måste kunna bevisa att du är skyldig att betala.