stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

10 förbättringar med EU:s nya konsumenträttsdirektiv

2011-06-28

Den nya EU-lagstiftningen kommer att stärka konsumenters rättigheter i alla 27 medlemsländer. I dag antog Europeiska parlamentet, med stor majoritet, konsumenträttsdirektivet, som Europeiska kommissionen föreslog i oktober 2008.

Nedan följer de 10 viktigaste förändringarna i det nya direktivet:

  1. Dolda avgifter och kostnader ska inte få förekomma på Internet.
  2. Prisinformation ska vara tydlig.
  3. Förkryssade rutor får inte förekomma på webbplatser.
  4. 14 dagars ångerrätt ska gälla.
  5. Konsumenter ska ha större rättigheter när det gäller retur och återbetalning.
  6. Vid uttag av pengar ska samma regler gälla oavsett i vilket EU-land konsumenten befinner sig.
  7. Konsumenter ska inte drabbas av extraavgifter när de använder sitt kreditkort eller ringer ett jourtelefonnummer.
  8. Det ska vara tydligt vem som ska stå för kostnaden vid retur av en vara.
  9. Konsumenter ska ha ett starkare skydd gällande köp av digitala produkter.
  10. Det ska finnas gemensamma regler för företag, som i sin tur förenklar handeln över hela Europa.

Läs mer i Europeiska kommissionens pressmeddelande, (engelska).