stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Gör din konsumentröst hörd

2020-07-08

I dagarna har EU kommissionen inlett ett EU-omfattande öppet offentligt samråd om den nya europeiska konsumentpolitiken för nästa period, den så kallade "den nya konsumentagendan". Det offentliga samrådet kommer att ge värdefulla insikter för inrättandet av den nya konsumentagenda som Europeiska kommissionen avser att anta i slutet av 2020.

EU Kommissionen strävar efter att samla in synpunkter från ett brett spektrum av intressenter, däribland konsumenter, konsumentorganisationer och offentliga myndigheter.

 

Didier Reynders, Commissioner for Justice, säger i ett uttalande att förskjutningen av många konsumentaktiviteternätet, klimatförändringseffekterna och nu senast coronaviruspandemin har betonat behovet av en ny titt de viktigaste utmaningar som konsumenterna står inför och det bästa sättet att ta itu med dem. Både EU:s medborgare och företag behöver en konsumentpolitik som återspeglar den utbredda uppmärksamheten hållbarhet, användningen av digital teknik i stor skala och den aldrig tidigare skådade globaliseringen av konsumentmarknaderna. Därför uppmuntrar jag medborgare, företag, konsumentorganisationer och lagstiftare att göra sina röster hörda.

Vill du göra din röst hörd?

Svara på en enkät som EU-kommissioen tagit fram. Enkäten innehåller frågor om den övergripande konsumentpolitiska strategin, om att ge konsumenterna möjlighet till en grön övergång och om översynerna av konsumentkreditdirektivet och direktivet om allmän produktsäkerhet. Deltagarna har fram till den 6 oktober på sig att skicka sina svar.

Enkäten finns endast på engelska. Scrolla ned en bit på sidan för att komma till enkäten