Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

EU enkät om gränsöverskridande bankkonton

2020-07-03

Europeiska kommissionen och företaget Deloitte genomför just nu en studie om verktyg som är utformade för att underlätta byte och gränsöverskridande öppnande av betalkonton på EU:s marknad för betalkonton.

Europeiska kommissionen intresserad av att analysera utbud och efterfrågan på gränsöverskridande öppnande och byte av bankkonton i hela Europa och genomför därför just nu en enkätundersökning.

 

Undersökningen syftar till att bättre förstå intressenternas intresse av gränsöverskridande öppnande och byte av bankkonton. Din åsikt är mycket värdefull i detta avseende och kommer att hjälpa Europeiska kommissionen att bättre förstå konsumenternas behov och eventuellt anpassa sin rättsliga ram till följd av detta.

 

Undersökningen är helt på engelska. Du når den genom att klicka på länken.