stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Airbnb anpassar sig till EU:s konsumentlagar

2019-08-05

EU-kommissionens och Airbnb:s förhandlingar har nu lett till att uthyrningsplattformen anpassat sitt erbjudande på ett sätt som överensstämmer med EU:s konsumentlagstiftning.

De viktigaste förbättringarna och förändringarna i avtalet mellan EU-kommissionen och Airbnb är följande:

  • Vid boendesökningar med valda datum ser användare det totala priset på resultatsidan, inklusive alla tillämpliga obligatoriska avgifter och avgifter (som service, städavgifter och lokala skatter). Det finns nu inga överraskande obligatoriska avgifter som visas på senare sidor.
  • Airbnb ska visa tydligt om ett boende erbjuds av en privat eller en professionell värd.
  • Airbnb ska på ett enkelt sätt länka till EU:s plattform för onlinetvistlösning.

Airbnb har även uppdaterat sina servicevillkor enligt följande:

  • Tydliggjort att deras användare har möjlighet att väcka talan mot Airbnb vid en domstol i sitt hemland.
  • Respektera användarnas grundläggande rättighet att stämma en värd vid personskada eller andra skador.
  • Airbnb får inte ensidigt ändra villkoren i ett avtal utan att tydligt informera användaren i förväg och utan att ge denne möjlighet att säga upp avtalet.