Konsumenters rättigheter i sociala medier ska stärkas

2017-03-22

Antalet konsumenter som blivit lurade på sociala medier har ökat. Nu har EU-kommissionen bett Facebook, Twitter och Google+ att anpassa sig till EU:s konsumentregler. Företagen har en månad på sig att ta fram förslag på förändringar.

Ung man med mobiltelefon.

Antalet klagomål från europeiska konsumenter som blivit lurade, utsatta för bedrägerier eller inte fått sina konsumenträttigheter respekterade i sociala medier har ökat, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Även Konsument Europa märker av en ökning av den här typen av klagomål. Konsumenter som kontaktat Konsument Europa har bland annat stött på följande konsumentproblem i sociala medier:

  • Abonnemangsfällor. I annonser på sociala medier blir konsumenterna erbjudna att registrera sig för en gratis testperiod eller beställa ett gratis provpaket, men får ingen information om vad erbjudandet innebär eller faktiskt kostar. Erbjudandet visar sig sedan vara ett abonnemang med månadsvisa dragningar.
  • Piratkopior. Konsumenter har nappat på annonser i sociala medier som marknadsför billiga erbjudanden på märkesprodukter. Vid leveransen visar det sig sedan att produkterna är piratkopior.
  • Falska tävlingskampanjer. Konsumenter har nappat på tävlingskampanjer i sociala medier, exempelvis kampanjer som "vinn en smartphone för 1 krona". När konsumenten sedan kollar sitt kontoutdrag visar det sig att tävlingen i själva verket är en långtidsprenumeration med dragningar på hundratals kronor per månad.

Företagen ska ta fram förslag inom en månad

Den 16 mars träffade EU:s konsumentmyndigheter och EU-kommissionen de sociala medieföretagen Facebook, Twitter och Google+ för att höra och diskutera företagens lösningar på hur de ska anpassa sig till EU:s konsumentregler. Företagen har gått med på att ta fram förslag på förändringar på två områden:

  • Villkor för tjänsterna. Företagen ska förtydliga otydliga villkor och ta bort olagliga villkor. Till exempel ska inte företagen kunna hindra användare från att vända sig till en domstol i sitt hemland ifall de vill driva ett ärende. Idag tvingas de som vill driva ett fall att vända sig till domstol i Kalifornien där bolagen har sina huvudkontor.
  • Konsumentskydd på plattformarna. Företagen ska ta fram åtgärder på hur de kan skydda konsumenterna från bedragare och oseriösa företag på plattformarna. Till exempel tillvägagångssätt för att identifiera och ta bort innehåll som lurar konsumenterna till att köpa piratkopior, falla i abonnemangsfällor och registrera sig på falska tävlingskampanjer.

De sociala medieföretagen har nu en månad på sig att slutföra en detaljerad åtgärdsplan för hur de ska följa EU:s regelverk. Kommissionen och konsumentmyndigheterna kommer därefter att se över förslagen. Om de inte är nöjda med förslagen kan konsumentmyndigheterna i slutändan tillgripa tvångsåtgärder.

Har du fått ett konsumentproblem via sociala medier?

Har du blivit lurad till ett köp via sociala medier? Svarar inte säljaren när du försöker kontakta dem eller respekterar de inte dina konsumenträttigheter? Då kan du kontakta Konsument Europa. Om säljaren finns i ett annat EU-land, Norge eller Island kan vi hjälpa dig.